Seminarie och årsmöte 2017 i Eskilstuna - en rapport

Reflektioner och anteckningar från seminarierna I Eskilstuna

 

AVDIS ANTECKNINGAR

 

Hans Ottosson, Mölndal:
Orolig angående det där med medieutredningens förslag om mediestödsnämnden - politiker utnämner ledamöterna och olika majoriteter utser olika personer.  Samtidigt är det en möjlighet för oss att tala om att vi finns, och kan verka i. Det är ett gyllene läge för oss alla. Viktigt med lobbyarbete nu.

 

Tom Engström, Uppsala:
Utredningen har landat lite lamt. Det är ett partipolitiskt maktspel. Monicas, Etunanytt, föredrag har gett bra intryck. Det är ett bra sätt att arbeta och vi kan inspireras av det hon gör. God byråkrati kan leda till något bra.

 

Nils Åke Pehrsson, Skövde:
Vi jobbar också ihop med närradion och att jobba lokalt ger mycket mer. Jag är lite orolig för det här med bidrags/projektpengar. Man måste ha en verksamhet för att få pengar och det är inte alltid lätt.

 

Henrik Sahlgren, Västerås:
Det var en givande dag. Intressant info kring medieutredningen. På det hela taget, positivt.

 

Anders Gratte, Stockholm:
Jag känner mig inte hemma i något av det som det pratades om igår. I Stockholm fungerar det inte så som det gör i Eskilstuna. Men  manvinner inget på att sitta isolerad i sin ö, utan måste hitta andra former för hur man ska fungera. Riksorganisationen känns mer hemma för mig än det lokala. Det är mycket kvar att göra i medieutredningen. Vår roll är att ta tag i saker för att kunna vara med i spelet.

 

Gunnar Vagerstam, Stockholm:

Medieutredningen presenterades bra av Lars Erik Backström. Fick också uppfattningen av den efterföljande diskussionen att Niclas Malmberg står “på vår sida”, d v s att han i grunden förstår den potential som finns i den tredje mediesektorn. Han tog också med sig ett par frågor, bl a detta med tillgängligheten. Satsa på att granska fejknyheter? Tveksamt. Vi måste fokusera våra insatser lite tydligare, kanske bättre utbildning, skola m fl satsar på just det.

 

Christer Bjurström, Uddevalla:
Jag funderar bara var vi kommer att hamna efter det här med m

Medieutredningen.  Det börjar bli en annan världsbild än vad man är van vid, så jag tyckte att det togs fram ganska levande exempel på hur det är.

 

Eva Antonsson, Uddevalla:
Det var kul att höra var remissen landade. Jag ser det som framsteg att de möter oss på det sättet. Källkritik i all ära, men jag tyckte att passet med intervjuteknik var bättre, så jag hoppas att jag får ta del av Annas info.

 

David Marsden, Uddevalla:
Intressant för mig. Jag har tänkt lite när jag lyssnade på han från partiet (Niclas Malmberg, MP). Han är på vår sida, men vet inte hur han ska gå tillväga för att bli kompis med oss.  Nyheter kan vara en sak vi kan tänka oss, men det är något vi inte kan få sponsorer för. Jag tänker att RÖK har ett samlad nyhetsnätverk som kan dela med alla. Det kan vara bra innehåll till alla. En nyhetsbank där RÖK står för kan vara bra.

 

Monica Nyängs, Eskilstuna:
Utredningen är lite luddig tycker jag. Vad jag förstår så kommer det att vara svårt att få bidrag bara till Öppna kanalen. Det är lite enklare när vi samarbetar mellan tv och radio. Vi pratade även förra året om en nyhetsband och dela på något sätt, men hur gick det med den delen. Jag har inte hört något om det. Det går att arbeta Integration även på TV, men tveksam till det gemensamma nyhetsbanken. Projekt att sprida vidare till andra. Det handlar om ett EU-projekt om integration för närradion som fortfarande inte är beviljad men som vi sökt, handlar om fake news.

 

Avdi Islami, Växjö:
Vi ska inte bara prata om andra och vad andra medier gjort eller inte gjort, utan vad vi själva kan göra och utgå ifrån det vi tycker saknas och behövs i samhället.

T ex kan vi skapa djup av andras nyheter genom att skapa debatt och program om just det som förmedlas genom nyhetskanaler. T ex: det som hänt i Stockholm borde vara något för ÖK att vara med på och ge medborgarna en bild av det
 


EVAS ANTECKNINGAR

 

PROFESSORN FRÅN UPPSALA UNIVERSITET

Nico Carpentier

(även Karin gjorde liknande  anteckningar när Nicos föreläste, de återfinns i hennes sammanfattning i hennes mail)

Introducing the self - professor, Department of Informatik, Uppsala Universitet.

8 år jobb på en radiostation i Antwerpen, styrelsearbete CMFE, lobbyorganisation,

Amarc network, ser sig själv som akademiker, men har även praktisk erfarenhet av radio, TV, samt styrelseuppdrag. Visar även exempel på böcker från exempelvis Cypern, CMFE, och berättar mer om detta senare under sitt anförande.

Några aktörer i Cyprus: ” A room with a view”, (Cyprus), in the middle of the british buffertzone. You can enter that zone from both sides, CCMC, Cyprus Community Media Center, Unesco, Amarc, UN peace-keeping radio, Multitude of projects.

-Hardly any research on community media and conflict transformation are made. Nico stayed in Cyprus for a year observing.
Steg 1.Contextual research, steg 2. Research on production/Content,(Ethnographic phase), (Participatory phase),steg 3. Research on Reception. Conclusions-it is not single, it´s PLURAL. (Finns i bokform?). War is about separation, but community/peace is about “togetherness”, (his own word).

Allt du hör och ser , vad är sant?

Nico visar en kort film om det nya kandidatprogrammet om källkritik som Uppsala Universitet nu lanserar.

 

Content-Sociological approach - political theory approach

Empowering people to take control, participation, allowed people to have their own definition of quality,

 

Work in progress

Research project applications

Sami communicative networks-Sami community media. Transnational Activist Knowledge Transfer. Community media becoming digital-Digital transformations, learning and struggle (learning about the digital and teaching the digital). A global dialogue on communication and participation. Internships.

 

Fråga: Invisible at the right moment, finding the right tone,(the mosquito), för att använda en metafor. En viktig erfarenhet från Cypern, är identifikationen av kroppar de gjort tillsammans och vad gäller radiosändningarna görs av olika nationaliteter/grupper tillsammans.

 

Nyligen har Nico fått rapporter om de samiska kommunikativa nätverken,(Facebook och Instagram används mycket av dem),men han måste jobba vidare med dessa tidiga rapporter.

 

I Sverige är vi lyckligt lottade att vi åtminstone är synliga, registrerade, organiserade, så även forskare, som Nico, kan besöka oss idag och berätta om sitt arbete, jämfört med hur det är på exempelvis Cypern.

 

Fråga: Tror Nico de olika community media i Cyprus vill förenas. Svar: Ja, men sakta.

 

Fråga: Bringing expertis together- starting new Open Channels?

- Yes, if the Sami organisation if their interested. Difficult question- simple yes, but it takes time. The sami people are  a bit cautios, that´s understandable.

Common work between RÖK and UU?
I don´t say yes tomorrow, but I am interested, says Nico.

 

/Vid anteckningarna Eva Antonsson.

 

Behrang Miri på Skype kl 11:30

Han vill prata om valberedningens förslag inför årsmötet, samt hur vi ska förstärka vårt framtida arbete.
 

Tom Engström från Uppsala, undrar varför inte ordförande för RÖK är närvarande vid Årsmötet. Behrang beklagar och förklarar: Datum satt utan hans medverkan, ensam pappa med barn. Vill att nästa möte sätts redan nu.

 

Vi behöver sträva efter att ordna ett kansli och frigöra en person som kan söka projektpengar och vår styrka är att vi är ideella. Hur kan en nationell “plattform” se ut? Vi kan bli en “plantskola”, vi måste bygga en “bank” med studieförbund och andra aktörer. Vi måste veta vad vi kan erbjuda på riksnivå. Hur kan vi bygga upp ett kansli?

 

Lokala angelägenheter kan bli nationella angelägenheter. Vad kan alla bidra med i styrelsen? Vi har inte en funktion som Riksförbund som är tydlig för de målgrupper vi tänkt vända oss till. Glesbygd/landsbygd, förort, gräsrotsnivån, minoriteter m m.

 

Om vi ska vara relevanta så måste nå nya målgrupper, föryngra oss, vilken opinion ska vi föra och representeras vi i RÖK, svensk “ folkrörelse”. Det måste finnas riktlinjer, ekonomi och policy. Information och utbildning, ex. gemensamma loggor. (Internutbildning b la.).

 

Visionen måste förankras genom ex.studiebesök. Jag kan råga en person om han kan göra en projektansökan gratis för förbundet. Vi som riksförbund har snart inget att erbjuda och vad som lokala tv-föreningar kan bidra med. Avdi tycker man ska ha med sig en “avsiktsförklaring” till förbundets möten, stämmor. Presentera sin förening, ekonomi, verksamhetsberättelse m m.

 

Vi (RÖK) ska komplettera, inte konkurrera, med Public service eller mainstream-tv. Se till att vi behåller våra egna identiteter, tycker jag.

 

Vid anteckningarna / Eva Antonsson


 

KARINS ANTECKNINGAR

 

Nya Medieutredningen 8/4

Politiker Niclas Malmberg (mp)

Utredningen ser till den finska modellen.

Niclas  ser att de öppna kanalerna kan komma att spela en stor roll i medielandskapet.

Politikerna vill inte minska resurserna till Public Service. Dagspressen tappar annonsörer pga att de går till Google. Lagen ändras långsamt och det måste va långsiktigt gångbart. Han anser att det är ett misstag att de inte gjort en utredning i parlamentet.

Yttre mångfald – gamla press-systemet med två tidningar per ort och stödet gick till den mindre tidningen.

Inre mångfald – Att tidningen lyckas ge mer perspektiv.

De ser möjligheter att de öppna kanalerna kan söka mediestödet.

De vill främja lokal nyhetsbevakning.

Det får vara ett särskilt intresseområde.

Måste ha nyhetsbevakning för att få mediestöd.

Systemet ger lite pengar till många istället för mycket till en aktör.

Det man ska förmedla ska vara aktuellt i tiden.

Det kommer bli fler lokala platser som får stöd.

Mediestödet öppnar upp för nya aktörer. Inte bara tidningar.

Man måste uppdatera 45 gånger/år.  Så det räcker att man byter program en gång/vecka.

Måste upprätthålla en demokratisk media som bevakar makthavarna.  Det är en av förutsättningarna för att upprätthålla demokratin.

 

Samverkan hur de jobbar i Eskilstuna.

Eskilstuna har gjort en sammanknytande webbsida  som även fungerar på nätet.

De har hittat samarbetsformer mellan radio och TV. De hade fyra nya reportage/vecka.

2 h/vecka i radio. De hade fem reportrar som blev ett team och producera radio och TV tillsammans.

Men ekonomin har inte gått ihop så tre av fem har fått sluta.

Hur ska vi finansiera detta?

 

Allemansmedia = sociala media.

Hur kan vi samarbeta i det nya medielandskapet?

Diskussionsfrågor

  • Hur kan närradion och öppna kanaler samarbeta?
  • Kan vi samarbeta trots att vi inte finns på samma ort?

 

Seminarium runt etiska frågor

Ragnar Smittberg

Vad är sant och falskt i mediedebatten?

Öppna kanalerna skapades för att framföra åsikter. De behöver inte vara neutrala. De skulle vara en motvikt mot Public service.

Man måste kunna skilja på fakta och åsikter.

Källkritik och pressetik är viktigt.

Det finns för mycket rykten och trollfabriker i Sverige och utomlands.

President Trump twittrar om alternativa fakta.

Facebook är inte tydligt med vad som är sant och falskt.

Källkritik på Internet

www.internetguider.se

”Min Sanning” – urval och tolkning av fakta.

Folk behandlar saker som fakta fast det är en tolkning.

Måste skilja på fakta och åsikter, som är en slags tolkning.

Det är för mycket snuttifierad information där man får bara en del av samtalet/sammanhanget.

France24 har bra nyhetsbevakning enligt Gunnar.

 De flesta mediedriven kommer inifrån.

Politiska program. Det är mer politiska spänningar i samhället nu.

Ska vi vara neutrala eller stå upp för det vi tror på?

Positiva nyheter

Konstruktiva nyheter

Skapa debatt om man inte vet vad som är sant Ja/Nej

Närradion ökar mångfalden av åsikter.

 

CMS Årsmöte 8/4-17

Vi har två medlemmar NRO och RÖK.

Anna röstade för NRO.

Gunnar röstade för RÖK.

Ragnar för protokoll från mötet.

Vi har gått med i CIVOS.

Jacob från styrelsen deltar i CMFE:s arbete. Han är inte där på årsmötet.

Lotta har pratat med Anette Novak. Hon var inte heller på årsmötet p.g.a. annat arbete.

CMS behöver marknadsföras. Kanske borde skaffa en facebook sida?

NRO ska kolla upp om deras medlemskap i CMFE kan flyttas till CMS.

Lotta avgår som ordförande men kan finnas till hans som bollplank för styrelsen.

Lars-Erik väljs till ny ordförande.

Ragnar, Jacob och Karin till ordinarie ledamöter.

Gunnar och Avdi till suppleanter

 

NÄSTA ÅRSMÖTE

Ni har väl alla koll på när det är?

Redan nu beslöt vi att nästa årsmöte ska hållas helgen 15 -16 april 2018 om jag minns rätt. Rätta mig direkt om jag har fel, sedan sittere dstrumet för oss alla. Läge att stämma av detta nu direkt, mycket för att vår ordförande ska kunna fysiskt närvara, vilket var ett önskemål på åretds möte.