Ordförande / vice ordförandes ruta

RÖK är i en utvecklingsfas och vi arbetar i dag mycket med interna kansli- och organisationsfrågor och med att kartlägga olika demokrati- och integrationsprojekt som vi kan starta eller delta i, liksom vilken möjligheter vi har att söka mediestöd  fr o m januari 2018.
 Vi arbetar också med att komma ut med vår nya vision, vi vill att våra medlemmar skall verka för

        "att rörelser, organisationer, nätverk och personer som företräder olika underrepresenterade grupper i vårt samhälle får höras, synas och delta i kanalernas arbete. Hit räknas bl.a. människor och grupper i Sverige som inte får stor plats i konventionella medier idag”

 Förutom den nya visionen har vi arbetat mycket gentemot Medieutredningen och Kulturdepartementet för att sätta RÖK på kartan som representant.för den tredje mediesektorn - en mediesektor vid sidan av public service och den kommersiella sektorn som har stor potential att bli en respekterad aktör - vi bygger nu en mediesektor  som skapar relationer med olika sociala rörelser/verksamheter. Inte minst i de delar av landet som i dag har svag eller ingen medierepresentation.

RÖK gick nyligen med i Ax - Kulturorganisationer i samverkan för att utröna vilka nya kontaktytor det kan ge för eventuella samarbeten med  dels Axmedlemmar (Civilsamhället) och vi vill också med hjälp av Ax fortsatta satsning på regionala konferenser ge RÖK-medlemmar möjligheter att delta så att de får kontakt med regionala myndigheter såsom länsstyrelse, arbetsförmedling, kommun och landsting. Vi återkommer med information om när och var de Ax-organiserade regionala konferenserna skall hållas under 2017.

vice ordf: Gunnar Vagerstam