Om Riksförbundet Öppna Kanaler

Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige är organisationen för landets ideella, icke-kommersiella TV-kanaler. Medlemsföreningarna sänder i cirka 25 kommuner via kabel-TV och IPTV.

De öppna kanalerna är public access-TV och det innebär att de – till skillnad från public service-kanaler och kommersiella kanaler – är öppna för medborgarna som TV-producenter. Föreningar, organisationer och enskilda gör sina egna program. Verksamheten finansieras i huvudsak av medlemsföreningarna själva. Sponsring är enligt gällande lag tillåten i våra sändningar, men däremot inte reklam.