Vad ingår i medlemskapet?

Riksförbundet Öppna Kanaler erbjuder sina medlemmar bl.a. gemensam marknadsföring, gratis program samt rådgivning om upphovsrätt och teknik m.m. Vi hjälper till med att distrubuera din kanals sändningar till olika TV-operatörer, så att allmänheten kan se din kanal i sitt kabelnät. Förbundet svarar också för kontakterna på riksnivå med myndigheter och organisationer.