Vad ingår i medlemskapet?

Riksförbundet Öppna Kanaler erbjuder sina medlemmar bl.a. gemensam marknadsföring, gratis program samt rådgivning om upphovsrätt och teknik m.m. Förbundet svarar också för kontakterna på riksnivå med myndigheter och organisationer.