Medlemmar

Vi har många medlemmar i hela Sverige. Alla våra medlemmar är aktiva föreningar som verkar lokalt och som erbjuder medieproduktions- och sändningsmöjligheter till privatpersoner, föreningar och andra organisationer.

Alla våra medlemmar är självständiga organisationer med egna stadgar och egen styrelse, verksamheten varierar från medlem till medlem. Några av våra medlemmar håller i utbildningar och studiecirklar för den som vill lära sig mer om medieproduktion medan somliga endast erbjuder sändningsmöjligheter i det lokala TV-nätet.


Medlemskanaler