Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige (RÖK) är organisationen för landets ideella, icke-kommersiella TV-kanaler. Medlemsföreningarna sänder i cirka 30 kommuner via kabel-TV och IPTV.

De öppna kanalerna är öppna för civilsamhällets organisationer. Föreningar, organisationer och även enskilda kan göra sina egna program. Verksamheten finansieras i huvudsak av medlemsföreningarna själva. Sponsring är enligt gällande lag tillåten i våra sändningar, däremot inte reklam.

      Riksförbundet Öppna Kanaler i Sverige (RÖK)

  • RÖK är organisationen för landets ideella, icke-kommersiella TV-kanaler. Medlemsföreningarna sänder i 30-talet kommuner kan presumtivt nå ca 2,100,000 personer! Även enskilda personer har möjlighet göra sina egna TV-program. 

  • Demokrati bygger på delaktighet och det gäller inte minst för olika invandrargrupper och nationella minoriteter. RÖK verkar därför för att ger personer i områden som i dag har ingen eller dålig medietäckning möjlighet göra sin röst hörd. RÖK arbetar också för att kunna erbjuda utbildning i medborgarjournalistik.