Vad ingår i medlemskapet?

Programutbyte.
Via hemsidan kan medlem ladda upp de program du vill skall publiceras på andra stationer. Du laddar förstås ned program som du vill visa!

RÖK erbjuder gemensam marknadsföring, rådgivning om upphovsrätt och teknik m.m. RÖK träffar också centrala avtal med olika aktörer för att reducera kostnader.

RÖK hjälper Dig distribuera dina sändningar till olika TV-operatörer, så att allmänheten kan se din kanal i sitt kabelnät.

RÖK svarar också för kontakterna på riksnivå med myndigheter, departement och organisationer.

Via RÖK är Du också medlem i Civilsamhällets Organisationer i Samverkan (CIVOS) och i AX- Kulturorganisationer i Samverkan (AX).

Du utövar ditt inflytande i RÖK på medlems- och årsmöten.