RÖK:s styrelse 2019
 

Ordförande - Karin Schill.

Vice ordförande - Gilbert Svensson.

Kassören - Magnus Elmborg.

Ledamöter - Eva Antonsson.

Tom Engström.

Lars-Erik Nyman.

Gunnar Vagerstam.

Suppleanter - Christer Bjurström.

Andreas Evermin.

David Marsden.

Lucas Mellergård.


Övriga förtroendevalda:

Revisorer - Nils-Åke Pehrsson.               

Revisorsuppleant - Alexandra Horn-Östlund.

Valberedning - Lars-Erik Backström.

Avdi Islami.