Verksamhetsplan 2017/18

   Medlemmarnas och i förekommande fall RÖK:s programproduktion skall präglas av demokratiska processer och det samlade utbudet skall upprätthålla demokratiska grundvärden såsom mänskliga rättigheter, jämlikhet, jämställdhet, vara inkluderande och upprätthålla mänsklig värdighet och människors lika värde.

   RÖK skall arbeta för att rörelser, organisationer, nätverk och personer som företräder underrepresenterade grupper och minoriteter får höras, synas och delta i kanalernas arbete.

   Det gäller att nå ut till underrepresenterade grupper och nationella minoriteter och ge dem en medieplattform. Att ge personer i områden som i dag har ingen eller dålig medietäckning verktygen och kontrollen att kunna påverka och skapa sina egna program.

Hur åstadkomma detta?

 • Träffa människor, prata och besöka olika organisationer, ideella föreningar och visa vad vi har att erbjuda.
 • Utbildning. Få till skapande mediaverkstäder.
   
 • Lobbyarbete och strategiska samarbeten.
   
 • RÖK arbetar aktivt med projektansökningar.
   
 • RÖK skapar Riksfönster i samarbete med intresserade medlemmar.
   
 • RÖK med stöd av lokala kanaler säljer programtid i rikssändningar.
   
 • RÖK inleder en satsning på utbildning av medborgarjournalistik tillsammans med medlemmar och relevant studieförbund.